8. Konferencja logopedyczna

 

 8.Konferencja logopedyczna

Fenomen jąkania - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL,

która odbędzie się 2 marca 2019 r.

 

Organizator

Katedra Logopedii

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

            Serdecznie zapraszamy ma ósmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy.

VIII Konferencja jest adresowana do logopedów, terapeutów, nauczycieli. Jej cel to poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z osobą jąkającą się, z niepłynnością mowy. Problem ten dotyka nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe, natomiast nieświadomość społeczna może wzmagać objawy tego zaburzenia mowy. Na konferencję zostali zaproszeni czołowi przedstawiciele nauki zajmujący się balbutologopedią. Osoby zainteresowane pracą opiekuńczo - wychowawczą i terapeutyczną z dzieckiem w wieku przedszkolnym, szkolnym i osobami dorosłymi będą miały możliwość zapoznania się z organizacją wsparcia udzielanego osobom jąkającym się oraz z praktycznym warsztatem. Zależy nam, jako organizatorom, aby umożliwić dyskurs pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się wspomaganiem osób jąkających się.

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych, interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z diagnozą jąkania i z niepłynnością mowy. Po cyklu konferencji poświęconych współpracy z lekarzami, zastosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, osobom z zaburzeniami w rozwoju, chcemy nagłośnić problemy osób jąkających się. Planujemy zorganizować konferencję jednodniową podzieloną na trzy bloki: wykładowy, prezentacji i warsztatowy. To przedsięwzięcie ma swoje osadzenie w środowisku, o czym świadczy liczny udział logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy i terapeutów, którzy są stałymi uczestnikami tej konferencji.

 

Liczba uczestników konferencji: 120 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń).

Szanowni Państwo, organizatorzy będą przyjmowali tylko zgłoszenia poprzez stronę konferencyjną www.jakanie.umk.pl 

Zgłoszenia można również przysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii, 87-100 Toruń, ul. Lwowska 1 z dopiskiem 8. KONFERENCJA; telefon: (056) 611-48-45.

 

Kierownik naukowy:

Komitet naukowy

dr hab. Katarzyna Węsierska

dr hab. Grażyna Gunia - UP Kraków

dr hab. Renata Marciniak-Firadza UŁ Łódź

Dr Anna Walencik-Topiłko

dr Agnieszka Hamerlińska - UMK Toruń

dr Elżbieta M. Minczakiewicz  

 

Komitet naukowo-organizacyjny

dr Agnieszka Hamerlińska - koordynator

mgr Marta Giziewska - sekretarz e-mail: marta.giziewska@gmail.com telefon: (056) 611-48-45

mgr Emilia Trzcińska - sekretarz e-mail: emilia.izabela1@gmail.com, telefon: 884-782-051

 

Konferencja w Toruniu